Prawo budowlane. Zmiany oraz bieżące przepisy. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych zmian przepisów ustawy Prawo budowlane

Miejsce
Internet
Termin
11 sierpnia 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• Przedstawienie kluczowych dla realizacji procesu inwestycyjnego, najnowszych przepisów ustawy prawo budowlane wraz z ich interpretacją.
• Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
• Omówione zostaną również wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
• Przedstawienie realizacji inwestycji i wprowadzanie zmian w trakcie jej realizacji;
• Wyjaśnienie kwestii związanych z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.

zwiń
rozwiń
Program


1. Dokumentacja budowlana wymagana przy rozpoczęciu inwestycji z podziałem na rodzaje inwestycji realizowanych na podstawie:
a. Decyzji o pozwoleniu na budowę.
b. Zgłoszenia.
c. Bez wymagań związanych z prawem budowlanym.
d. Odstępstwa od warunków technicznych.
2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
a. Inwestor.
b. Projektant.
c. Kierownik budowy.
d. Inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Procedura poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych:
a. Katalog obiektów i robót realizowanych bez pozwolenia na budowę, lub na podstawie zgłoszenia.
b. Wymagania dotyczące zgłoszenia robót budowlanych.
c. Dokumentacja do pozwolenia na budowę i zakres jej sprawdzenia przez organ.
4. Realizacja robót budowlanych:
a. Rozpoczęcie robót.
b. Istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu.
c. Okres ważności pozwolenia na budowę.
d. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę.
5. Samowola budowlana:
a. Postępowanie przy samowolnej budowie obiektu budowlanego.
b. Postępowanie przy samowolnie realizowanych robotach budowlanych.
6. Zakończenie budowy:
a. Zasady i tryb zawiadomienia właściwego organu.
b. Opinie PIS i PSP.
c. Kontrola obiektu.
7. Zasady okresowych kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych.
8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane są w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy dla zarządców i administrator nieruchomości, inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
240 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 5 sierpnia 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!