UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI, REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH I DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI Z UWZGLĘDNIENIEM RODO I NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA

Miejsce
Internet
Termin
6 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
229 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• pogłębienie wiedzy oraz wyjaśnienie, na wybranych przykładach, najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o dowodach osobistych i o ewidencji ludności w zakresie udostępniania danych;
• poprawa jakości orzekania w sprawach udostępniania danych;
• wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
• rozwój umiejętności stosowania przepisów w zakresie omawianych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady i przesłanki legalizujące przetwarzanie (w tym udostępnianie) danych osobowych wynikające z RODO.
2. Zasady i przesłanki udostępniania przez organy gmin danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynikające z ustaw o ewidencji ludności i o dowodach osobistych.
3. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do spraw udostępniania danych i dokumentacji.
4. Rozpatrywanie wniosku o udostepnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji:

• etap I – ocena wstępna wniosku (badanie elementów formalnych oraz ustalenie wysokości opłaty; postępowanie organu gminy w przypadku braków formalnych wniosku lub nieuiszczenia należnej opłaty);
• etap II – ocena merytoryczna wniosku (badanie uprawnienia wnioskodawcy do uzyskania danych; wezwanie do wykazania);
• etap III – udostępnienie danych w formie czynności materialno-technicznej albo odmowa udostępnienia w formie decyzji administracyjnej (elementy, zaskarżalność decyzji).
5. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach udostępniania danych.
6. Studia przypadków, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami obywatelskimi w urzędach miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Politolog, administratywista, mediator, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, od 12 lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze, współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 29 czerwca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!