Ustawa o ewidencji ludności

Adresaci

Zajęcia skierowane do: Pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie nowości związanych ze zmianą w formularzach meldunkowych.
• Omówienie spraw administracyjnych w sytuacjach nietypowych, np. ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.
• Przedstawienie zagadnień związanych z udostępnianiem danych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL.
• Stosowanie KPA dospraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności.
• Omówienie aktualnego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w ustawie o ewidencji ludności.
2. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL.
3. Podstawy prawne udostępniania danych.
4. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców.
5. Podstawy prawne wydawania zaświadczeń.
6. Legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych a wydaniu zaświadczenia.
7. Działanie przez pełnomocnika (procedura, opłaty, zwolnienia).
8. Złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne).
9. Udostępnianie danych komornikom z RM i PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych – omówienie różnic.
10. Odmowa udostępnienia danych i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic.
11. Jak prowadzić sprawy administracyjne w sytuacjach nietypowych, np. ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.
12. Orzecznictwo sądów administracyjnych.
13. Stosowanie kpa do spraw z zakresu ustawy oewidencji ludności.
14. Najczęstsze nieprawidłowości i problemy.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, k.p.a.). Będąc pracownikiem samorządowym prowadziła zajęcia wewnętrzne dla pracowników jst oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych z zakresu udzielania pomocy publicznej. Obecnie prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów pracowników urzędów samorządowych. Wykłady są wysoko oceniane przez uczestników. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 239 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

zwiń
rozwiń