Wizerunek urzędu. Jak skutecznie promować urząd i jak komunikować się z mieszkańcami również w trudnych sytuacjach?

Cele i korzyści

Przekazanie wiedzy na temat budowania pozytywnego wizerunku urzędu (miasta, gminy itp.) oraz instytucji publicznych, a także wskazanie, w jaki sposób wizerunek urzędu i instytucji przekłada się na satysfakcję mieszkańców danego obszaru i osób korzystających z usług. Opinia otoczenia na temat jakości usług świadczonych przez urząd i instytucję ma bezpośredni wpływ na postrzeganie przez mieszkańców jakości życia w danym miejscu – stąd warto dowiedzieć się, jak badać nastoje mieszkańców, jak planować działania poprawiające wizerunek i jak wdrażać w życie projekty podnoszące jakość życia.
Uczestnicy zajęć otrzymają praktyczną wiedzę na temat organizacji i realizacji projektów związanych z budowaniem wizerunku urzędów (miasta, gminy) oraz instytucji publicznych. Poznają użyteczne narzędzia diagnozowania aktualnego wizerunku oraz metody wspomagające pracę nad promocją urzędu i instytucji oraz komunikacją z mieszkańcami.
Szkolenie ma w dużej części charakter warsztatowy, jest wsparte szeregiem praktycznych przykładów i wskazówek.

zwiń
rozwiń
Program

1. Diagnoza aktualnego wizerunku Urzędu (miasta, gminy). Metody i narzędzia:
• Audyt wizerunku Urzędu i badanie opinii mieszkańców.
• Badania ilościowe i jakościowe. Metody badawcze, konstrukcja scenariusza, dobór próby. Kogo, o co i w jaki sposób zapytać?
• Grupy focusowe i wywiady indywidualne. Organizacja i moderacja spotkania.
• Inne możliwości i instrumenty badania jakości pracy urzędu. Praktyczne wskazówki i przykłady.
2. „Jak cię widzą, tak cię piszą”, czyli jak dbać o pozytywny wizerunek Urzędu.
• Urząd jako przedstawiciel sektora usług.
• Urząd z ludzką twarzą. Pracownicy Urzędu i ich wpływ na wizerunek.
• Tajemniczy klient, czyli audytor w urzędzie.
• Standaryzacja procesów obsługi klienta metodą na podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd.
3. Planowanie działań informacyjnych i promocyjnych Urzędu w trudnych sytuacjach.
• Koronawirus w Polsce i na świecie. Komunikacja z mieszkańcami w dobie epidemii.
• Wsparcie miast i gmin dla lokalnego biznesu. Fundusze, ulgi, udogodnienia.
• Rozwiązania europejskich samorządów wobec epidemii koronawirusa.
• Komunikacja z mieszkańcami w czasie kwarantanny. Kreatywne wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji.
• Obsługa klientów w czasie zagrożenia i kwarantanny. Twój urząd wciąż tu jest!
• Nie tylko epidemia. Komunikacja w innych sytuacjach kryzysowych. 
4. Promocja Urzędu w praktyce:
• Identyfikacja wizualna i branding Urzędu. Logo, symbol, herb, kody kolorystyczne.
• Urząd jako marka – czy to możliwe?
• Promocja a trendy społeczne.
• Ekologia kontra smog. Moda czy prawdziwe wyzwanie dla miast?
• Siła dobrego gadżetu. Produkty regionalne, upominki i materiały promocyjne, które kształtują wizerunek oraz udane i długotrwałe relacje. 
5. Przykłady budowania wizerunku urzędów polskich miast i gmin. Praktyczne wskazówki na potrzeby strategicznego planowania działań komunikacyjnych Urzędu skierowanych do różnych grup interesariuszy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia kierowane są do pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji samorządowej, głównie do jednostek odpowiedzialnych za promocję, wizerunek urzędu (miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, ocenę poziomu satysfakcji mieszkańców i wdrażanie projektów wpływających na podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd lub instytucję. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Wykładowca i trener firmy Questus, akredytowanego centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing in London. Prowadzi e-learningowy kurs przygotowujący do egzaminów CIM. Stała współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing in London.

zwiń
rozwiń