Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w klasyfikacji budżetowej oraz pomoc w prawidłowym jej stosowaniu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2. Kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych?

• Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu.
• Klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
• Klasyfikowanie wydatków do § 401, a przepisy wydane na podstawie art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z późn.zm.)
• Klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303.
• Klasyfikowanie wydatków do § 419.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470.
• Klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430.
• Stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421.
• Kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• Klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663.
3. Paragrafy przychodów i rozchodów:
• Przychody: symbole paragrafów w tym nowe paragrafy 905, 906, 907.
• Rozchody: symbole paragrafów.
4. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu budżetowej.
5. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi jednostek budżetowych i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń