Zadania i uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę w świetle przepisów Karty Nauczyciela z uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Cele i korzyści

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania w praktyce delegacji ustawowych zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień w zakresie ruchu kadrowego oraz stanowieniem aktów prawa miejscowego z uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podział kompetencji pomiędzy organy jednostki samorządu terytorialnego – prawidłowa realizacja właściwości w świetle Karty Nauczyciela.
2. Akty prawa miejscowego stanowione na podstawie Karty Nauczyciela:
a. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
b. Regulacje dotyczące czasu pracy nauczycieli i ich rozliczania.
c. Regulacje dotyczące funduszu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
d. Regulacje dotyczące finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3. Analiza wysokości wynagrodzeń nauczycieli w roku budżetowym.
4. Zadania organu prowadzącego w awansie zawodowym nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzaminacyjnego.
5. Zadania organu prowadzącego w zakresie wyposażenia szkoły lub placówki.
6. Udział organu prowadzącego w tworzeniu i gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
7. Udział w procedurze oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
8. Udział organu prowadzącego w ruchu kadrowym nauczycieli.
9. Zadania organu prowadzącego z uwzględnieniem działań z związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
10. Pozostałe zadania organu prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane są do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu edukacji, a także pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od dwudziestu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

zwiń
rozwiń