Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego KOB

Adresaci

Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN- ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
 • Przedstawienie dokumentów, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i zarejestrować w książce obiektu budowlanego.
 • Zapoznanie z obowiązkami w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, wraz ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy PrawoBudowlane.
 • Wskazanie metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartości protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 • Przedstawienie zasad rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.
 • Omówienie zasad wypełniania książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem: rożnych sytuacji nietypowych i nieprzewidzianych w książce, elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością, informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i zajęciach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa: 
  • ustawa prawo budowlane,
  • obowiązki właściciela i zarządcy, 
  • sankcje karne.
 2. Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:
  • osoby uprawnione do wykonywania kontroli.
  • rodzaje i terminy wykonywania kontroli: rocznych i pięcioletnich, pozostałych,
 3. Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
  • struktura i zawartość protokołu z kontroli.
  • zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
  • zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego:
  • podstawa prawna,
  • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz
   1. wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
   2. wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
   3. gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
   4. jak dokumentować dokumentację techniczną,
   5. zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków) budowlanych, 
   6. dokumentacja budowlanymi, związana z awariami i katastrofami
   7. dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
zwiń
rozwiń