Zmiany w 2020 r. W postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Wpływ tych zmian na obowiązki gmin w dochodzeniu należności podatkowych.

Cele i korzyści

Celem spotkania jest przede wszystkim kompleksowe przedstawienie rewolucyjnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 31 marca 2020 r. oraz które wejdą w życie 30 lipca 2020 r. i 1 lutego 2021 r. Omówione zostaną również w części tarcze antykryzysowe 1, 2 i 3, które weszły w życie 31 marca, 18 kwietnia i 16 maja 2020 r. w zakresie dotyczącym liczenia terminów procesowych (okres zawieszenia tych terminów, termin uchylenia wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych), obowiązków gmin w czasie epidemii, w zakresie podejmowania czynności, mających na celu wszczęcie postępowania egzekucyjnego, liczenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz problematyka wstrzymania postępowania egzekucyjnego w czasie epidemii.

zwiń
rozwiń
Program

Część pierwsza:

  1. Nowe rozwiązania w zakresie dochodzenia należności podatkowych i cywilnoprawnych w tarczy antykryzysowej, w tym:
  1. liczenie terminów procesowych (okres zawieszenia tych terminów, termin uchylenia wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych),
  2. jakie działania gmina jako wierzyciel może i powinna podejmować w czasie epidemii,
  3. liczenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawieszeniem (wstrzymaniem) biegu administracyjnych terminów procesowych w okresie marzec- maj 2020 r.; - czy tarcza antykryzysowa zawiesiła w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  4. wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z COVID-19,
  5. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
  6. upadłość i restrukturyzacja w czasie koronawirusa (zmiany w przepisach).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, zajmujący się podatkami i egzekucją, skarbnicy, kierownicy wydziałów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, pracownik RIO, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń