Zmiany w zatrudnianiu pracowników oświaty w czasie epidemii

Adresaci

Kadra kierownicza szkół i przedszkoli, osoby realizujące zadania kadrowe i płacowe w jednostkach oświatowych a także w centrach usług wspólnych, zespołach obsługi oświaty, przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za nadzór nad placówkami oświatowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Doprecyzowanie obowiązków dyrektora placówki oświatowej w zakresie wykonywania pracy zdalnej przez zatrudnionych pracowników, w tym zasad realizacji, rozliczania zajęć, a także pracy pracowników niepedagogicznych.
 • Omówienie zasad naliczania wynagrodzenia i jego poszczególnych składników za czas przestoju, gotowość do pracy, realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących badań profilaktycznych, urlopów, zwolnień od pracy, a także kwestii BHP w związku z koronawirusem.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wykonywanie pracy zdalnej – obowiązki dyrektora:
  • ustalenie zasad realizowania zajęć,
  • rozliczanie zajęć,
  • komunikacja z rodzicami i uczniami,
  • praca zdalna pracowników niepedagogicznych.
 2. Gotowość do pracy w ramach przestoju:
  • wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy,
  • problematyka ewidencjonowania pozostawania w gotowości do pracy,
  • gotowość do pracy a wykonywanie pracy zdalnej.
 3. Wynagrodzenie pracowników:
  • wynagrodzenie za zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • składniki wynagrodzenia, do których nauczyciele zachowują prawo, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatku za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Badania profilaktyczne:
  • obowiązkowe badania,
  • brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni,
  • możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania.
 5. Urlopy i zwolnienia od pracy:
  • dopuszczalność polecenia wykorzystania urlopu przez pracownika,
  • opieka na dziecko,
  • zasiłek opiekuńczy – nowe regulacje specjalne.
 6. Kwestie BHP
  • możliwość powstrzymania się od pracy,
  • dopuszczalność badania temperatury pracowników,
  • środki ochrony indywidualnej.
 7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń