Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych w świetle kontroli NIK i UODO. Typowe błędy popełniane przez administratorów danych

Cele i korzyści
 • Wskazanie jak sprawnie i skutecznie tworzyć oraz zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji w kontekście stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie typowych błędów popełnianych przez Administratora Danych.
 • Poznanie aktualnych wyników kontroli NIK i UODO zrealizowanych w latach 2014 – 2020, dotyczących wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności oraz RODO.
 • Możliwość weryfikacji wiedzy i umiejętności w celu prawidłowego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczących haseł, zdalnego dostępu do zasobów.
 • Zdobycie porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań, uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
 • WSKAZANIE:
 • jak należy zabezpieczyć informacje i dane osobowe pod względem technicznym,
 • jak skutecznie nadzorować i kontrolować Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • jak skutecznie korzystać z urządzeń mobilnych,
 • jak pracować i przechowywać dane w chmurze,
 • jak zabezpieczać nośniki danych,
 • jak monitorować stan bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • w jaki sposób monitorować działania użytkowników?
zwiń
rozwiń
Program

 

 1. Definicja podmiotu publicznego – do jakich jednostek organizacyjnych i w jakim zakresie mają zastosowanie:
  • Krajowe Ramy Interoperacyjności,
  • Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
  • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.
 2. Przypomnienie podstawowych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w podmiotach publicznych:
  • wymagana dokumentacja (polityki, instrukcje, rejestry i ewidencje),
  • osoby funkcyjne – personel bezpieczeństwa,
  • inwentaryzacja infrastruktury informatycznej i zasobów informacyjnych,
  • ocena ryzyka,
  • zabezpieczenia w podmiocie (poufność, integralność i dostępność),
  • użytkownicy (nadawanie uprawnień, szkolenia),
  • nadzór i kontrola oraz audyty wewnętrzne,
  • rejestrowanie i obsługa incydentów,
  • aktualizacja dokumentacji.
 3. Razem czy osobno? System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji a ochrona danych osobowych:
  • wyznaczanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych,
  • tworzenie wymaganej dokumentacji,
  • zabezpieczenie informacji i danych osobowych (techniczne i organizacyjne środki ochrony),
  • zarządzanie incydentami i ich zgłaszanie do właściwego organu,
  • zapewnienie ciągłości działania,
  • testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych,
  • obowiązki związane z udostępnieniem lub powierzeniem danych.
 4. Kontrole NIK i UODO zrealizowane w latach 2014 – 2020 dotyczące wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności oraz RODO:
  • zakres podmiotów objętych kontrolami,
  • syntetyczne przedstawienie wyników kontroli,
  • typowe błędy występujące w kontrolowanych jednostkach,
  • analiza wybranych przypadków.
 5. Praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych zasobów informacyjnych:
  • sześć złotych zasad bezpieczeństwa informacji,
  • zagrożenia z Internetu: phishing, ransomware, poczta e-mail, strony www, serwisy społecznościowe,
  • hasła do systemów informatycznych,
  • bezpieczeństwo urządzeń mobilnych,
  • informatyczne nośniki danych – pendrivy i pamięci zewnętrzne,
  • zdalny dostęp do zasobów i korzystanie z urządzeń prywatnych pracowników,
  • przechowywanie danych w chmurze i korzystanie z zewnętrznych dostawców usług informatycznych,
  • oprogramowanie antywirusowe,
  • aktualizacja programów i aplikacji,
  • monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz działań użytkowników,
  • udostępnianie dokumentacji podmiotom zewnętrznym oraz w trybie dostępu do informacji publicznej.
 6. Konsultacje i odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin, miast i powiatów, inspektorzy ochrony danych osobowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo informacji, informatycy, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w urzędzie wojewódzkim oraz innych jednostkach

zwiń
rozwiń