Forum Pracowników Kadr: "Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce"

Cele i korzyści

Celem szkolenia z zakresu PPK jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej wdrożenia i koordynacji PPK zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 r.o pracowniczych planach kapitałowych. Szkolenie ma charakter praktyczny, poruszane na szkoleniu problemy są odzwierciedleniem realnych sytuacji, którym prelegent musiał stawić czoła w praktyce, będąc koordynatorem ds. wdrożenia PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) i pułapki z którymi musimy sobie poradzić;
a) Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
b) Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
c) Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
2. Wdrażanie KROK PO KROKU
Warsztat z omówieniem jak nie popełnić żadnego błędu przy wdrożeniu!
3. Pozostałe obowiązki pracodawców:

a) Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
b) Akcja informacyjna i jej ogromne znaczenie;
c) Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.
4. Wpłaty na PPK:
a) Przekazywanie wpłat do PPK – krok po kroku;
b) Wpłaty od państwa;
c) Wpłaty osób zatrudnionych;
d) Wpłaty finansowane przez pracodawcę.
5. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:
a) Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK – kiedy można składać, w jakiej formie, jak uniknąć błędów;
b) Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
c) Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
d) Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
e) Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
f) Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
g) Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
h) Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
i) Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
j) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
6. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PPK oraz konsekwencje błędów przy wdrożeniu .
7. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK.
8. Pytania oraz indywidualne konsultacje z Prelegentem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

To szkolenie jest inne niż wszystkie! Tylko praktyka, gotowe wzory regulaminów, protokołów, klauzul informacyjnych dla Pracowników, testów dla instytucji finansowych z których należy wyłonić jedną!
Szkolenie jest przeznaczone dla osób bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem PPK, pracowników działu kadrowego, prawnego, oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką PPK, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie programu w firmie!

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz wdrożeniowiec PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach.

zwiń
rozwiń