Forum Sekretarzy: Pracownicze Plany Kapitałowe

Program

1. Podstawy prawne PPK. Cel i założenie PPK. Prywatna własność środków w ramach PPK. Omówienie celu PPK i skutku jaki ma osiągnąć.

2. Zasady tworzenia PPK. Definicja podmiotu zatrudniającego i osoby zatrudnionej. Czy PPK podlegają również zleceniobiorcy. Jak ustalać pracowników zatrudnionych.

3. Termin wejścia w życie PPK a termin zawarcia umowy o zarządzanie i termin umowy o prowadzenie PPK. Wątpliwości interpretacyjne. Czy zawsze musimy zawierać obie umowy i o zarządzanie i o prowadzenie.

4. Omówienie krok po kroku czynności jakie musi podjąć pracodawca aby przygotować się do PPK. Lista czynności. Jak je dokumentować.

5. Związki zawodowe i przedstawiciele załogi i ich rola we wdrażaniu PPK. Jak wybrać przedstawicieli załogi aby nie narazić się karę PIP.

6. Czy do PPK stosujemy ustawę o zamówieniach publicznych. Zmiany w PPK wprowadzone Tarczą 4.0. dotyczące zamówień publicznych. Jak oszacować wartość zamówienia.

7. Dokumentowanie czynności. Wzory dokumentów do wykorzystania przy wprowadzaniu PPK. Jak Kadry muszą przygotować się do wdrożenia PPK. Systemy informatyczne a oprogramowanie do PPK- ważna rola dla sprawnego funkcjonowania

8. Uprawnienia wójta w stosunku do jednostek organizacyjnych i wprowadzenia PPK.

9. Wybór instytucji finansowej. Kryteria oceny, uzasadnienie wyboru. Broker i jego rola w wyborze instytucji finansowej.

10. Instytucje finansowe – omówienie. Strona mojeppk i jej rola w pomocy przy wyborze instytucji finansowej.

11. Umowa o zarządzanie a umowa o prowadzenie. Porównanie. Elementy umów. Analiza umów. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.

12. Kiedy nie musimy wdrażać PPK. PPK a PPE.

13. Uczestnictwo w PPK. Tryb wnioskowy, tryb automatyczny. Omówienie granicy wieku uczestników PPK i wpływu wieku pracowników na przystąpienie do PPK. Przystępowanie i występowanie z PPK. Uczestnictwo na dzień 1 stycznia 2021r. ( czy na 26 marca 2021r?? ) Uczestnictwo na dzień zawarcia umowy o prowadzenie. Przebywający na urlopach wypoczynkowych, bezpłatnych, na zasiłkach macierzyńskich i innych świadczeniach a ich uczestnictwo w PPK. Zatrudnienie u nowego pracodawcy a termin objęcia PPK. Jak liczyć terminy. Wpłaty transferowe a obowiązki pracodawcy, w tym informacyjne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń