Najnowsze zapisy Tarczy 4 dotyczące wnoszenia opłat i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku. Jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć zezwolenie w  czasie epidemii koronawirusa

Cele i korzyści

zaznajomienie się z najnowszymi zapisami Tarczy antykryzysowej 4.0 dotyczące wnoszenia opłat i korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 roku. Poznanie jak prawidłowo wydać, wygasić lub cofnąć zezwolenie w czasie epidemii koronawirusa. Nowe zasady terminowości opłat.

zwiń
rozwiń
Program


1. Wydawanie kolejnych lub nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w aktualnej sytuacji prawnej :
-zachowanie ważności zezwoleń przez dodatkowy okres 6 miesięcy- nowa instytucja prawna, jak ją stosować ?
- sposoby gromadzenia dokumentów ,
- jak uzyskać postanowienie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ?
- czynności wyjaśniające, które mogą przeprowadzone w postępowaniu,  
- czego możemy domagać się od strony postępowania ?
- sposób doręczenia zezwolenia.
2. Jak postępować po upływie terminu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja oraz do 30 czerwca 2020 roku :
- nowe zasady terminowości opłat !! Czy zwracać opłaty?
- brak opłaty raty w terminie - kiedy, komu i jak naliczyć zaległą opłatę,  
- rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży alkoholu - jak wówczas prawidłowo ustalić należną opłatę.
3. Zasady wnoszenia opłat III raty. Czy Covid 19 coś zmienia?
4. Czy możliwe jest umorzenie lub zwolnienie z raty opłaty?

- nowe zapisy ustawowe – kompetencje rady gminy- kiedy i jak je zastosować?
- możliwości prawne zwrotu wniesionej opłaty za korzystanie z zezwoleń,
5. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia w aspekcie obowiązywania przepisów tarczy antykryzysowej 4:
- wszczęcie postępowania – forma,
- dopuszczalne czynności organu w trakcie postępowania,
- z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia,
- prawidłowe ustalenie okresu karencji,
6. Aktualne zasady prowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń alkoholowych obowiązujące w okresie epidemii:
- awizowanie i nieodebranie przez stronę korespondencji z organu,
- zastosowanie art. 10 kpa,
- przeprowadzanie oględzin i kontroli w terenie z udziałem przedsiębiorcy,
-przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
- jak zapewnić stronie możliwość zapoznania się z aktami postępowania,
7. Propozycje Światowej Organizacji Zdrowia co do wprowadzenia prohibicji na czas pandemii - uregulowania obowiązujące w prawie polskim.  
8. Wpływ przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 - zmiany w terminach wygaszania zezwoleń,
- procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji związanej z przedsiębiorstwem,
- zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia,
- prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.  
9. Instytucja zrzeczenia się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :
- termin i forma zrzeczenia się ,
- stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji
- skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca sprawy odwołań z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacjach Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce. Od 1998 roku prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzi szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń