Porządkowanie dokumentacji akt osobowych, kopert dowodowych, dokumentacji technicznej oraz ich ewidencjonowanie w archiwum zakładowym

Cele i korzyści

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • praktycznego porządkowania różnych rodzajów dokumentacji,
  • ewidencjonowania dokumentacji,
  • korzystania z jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kwalifikacji dokumentacji,
  • brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  • Część wykładowa uzupełniona będzie ćwiczeniami.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją.
  2. Weryfikacja kwalifikacji archiwalnej dokumentacji w archiwum zakładowym.
  3. Porządkowanie zasobu archiwalnego.
  4. Ewidencja zasobu archiwalnego – zakładanie, prowadzenie i korygowanie (spisy poszczególnych rodzajów dokumentacji).
  5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

archiwistów zakładowych, archiwistów w składnicach akt, pracowników urzędów miast i gmin porządkujących dokumentację, koordynatorów czynności kancelaryjnych w urzędach.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

zwiń
rozwiń