Prawo budowlane w 2021 roku. Stosowanie przepisów po nowelizacji

Cele i korzyści

Omówienie nowelizacji Prawa budowlanego, jaka miała miejsce w 2020 roku, z uwzględnieniem zakresu zmian. Na wstępie szkolenia zostanie przedstawiona bieżąca sytuacja prawna związana ze stanem epidemii i jego wpływem na regulacje związane z budowlanym procesem inwestycyjnym.

Przedstawienie regulacji dotyczących robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Wskazanie elementów projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego czy technicznego.

Przybliżenie kwestii dotyczącej oddawanie obiektów budowlanych do użytku i związanych z tym obowiązków.

Omówienie postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia przepisów Prawa budowlanego dotyczącego kwestii samowoli budowlanej, legalizacji, czy uproszczonej legalizacji.

Przedstawienie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, które będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co  najmniej 20 lat, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania wobec inwestora czy użytkownika realizowanego lub użytkowanego w warunkach samowoli obiektu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wstęp: wpływ stanu epidemii na funkcjonowanie organów administracji publicznej i załatwianie spraw administracyjnych.
 2. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian.
 3. Roboty niewymagające pozwolenia na budowę. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego:
 • roboty budowlane,
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych,
 • rozbiórki, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
 • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 1. Elementy projektu budowlanego, w świetle rozporządzenia z 11 września 2020 r.:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt techniczny.
 1. Mapa do celów projektowych: przepisy geodezyjne, prawo budowlane.
 2. Prawo budowlane w trakcie budowy: istotne/nieistotne odstąpienie, nadzór autorski, prowadzenie dziennika budowy.
 3. Oddawanie obiektów budowlanych do użytku: zgłoszenie czy decyzja, obowiązkowa kontrola, postępowanie naprawcze.
 4. Postępowanie w razie naruszenia ustawy: samowola budowlana, legalizacja, uproszczona legalizacja.
 5. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń