Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Cele i korzyści

podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów:
  • nowe rozdziały:
  • 75819 Rezerwa subwencji ogólnej dla województw,
  • 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • zmiany w rozdziałach – 60015, 85326, 85513, 90095;
  • usunięte rozdziały – 85505, 85506, 85507.
 2. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:
  • nowe paragrafy dochodowe - 088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej;
  • nowe paragrafy wydatkowe -
  • 267 dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych,
  • 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
  • zmiany w paragrafach dochodowych – 040, 066, 067, 091,106, 240, 277, 297;
  • zmiany w paragrafach wydatkowych – 219, 240, 277, 297, 307, 412, 438, 439, 459, 453;
  • usunięte paragrafy dochodowe – 060, 238, 645;
  • usunięte paragrafy wydatkowe – 238, 494, 645.
 3. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
  • odsetki 091, 092,
  • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
  • inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.
 4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419 a 304
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
  • świadczeń 311 a 302,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między jst 433,
  • energii 426,
  • usług zdrowotnych 428 a 430,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461, a 443,
  • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 5. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
 6. Pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń