Rozwiązywanie problemów wynikających z różnic międzykulturowych

Cele i korzyści

Poznanie zasad komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z reprezentantami innych kultur. Zrozumienie odmienności a także własnych skryptów kulturowych i tego, jak warunkują one wzajemne kontakty.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Poznanie barier utrudniających komunikację.
 • Poznanie roli emocji w komunikacji.
 • Poznanie wpływu kultury na relacje międzyludzkie.
 • Zapoznanie się z różnicami międzykulturowymi.
 • Poznanie sposobów przeciwdziałania uprzedzeniom i stereotypom.
 • Poznanie pozytywnych aspektów wynikających z pracy w międzykulturowym zespole.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
 2. Komunikacja interpersonalna.
 3. Model komunikacji dwustronnej.
 4. Komunikacja niewerbalna.
 5. Komunikacja werbalna.
 6. Bariery komunikacyjne.
 7. Bariery w relacji pracownik socjalny, urzędnik – klient.
 8. Bariery utrudniające słuchanie.
 9. Różnice wynikające z odmienności kultur.
 10. Zakłócenia komunikacji z reprezentantami innych kultur.
 11. Własne uwarunkowania kulturowe i ich wpływ na percepcję świata oraz przebieg komunikacji.
 12. Przekazywanie informacji w sposób zrozumiały.
 13. Emocje.
 14. Złość.
 15. Stosowanie argumentacji.
 16. Dostosowanie komunikacji do kontekstu kulturowego klienta.
 17. Kody komunikacyjne innych kultur.
 18. Słuchanie bierne.
 19. Aktywne słuchanie.
 20. Rola pytań.
 21. Zadawanie pytań.
 22. Parafrazowanie, klaryfikowanie.
 23. Umiejętność dostosowania komunikatu do odbiorcy.
 24. Postawa otwarta.
 25. Efektywne zarządzanie różnorodnością w zespole, wykorzystywanie jej potencjału.
 26. Przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń także tych nieuświadomionych.
 27. Przeciwdziałanie konfliktom wynikającym z różnic między ludźmi.
 28. Podsumowanie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy: Urzędów miast, gmin, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, świetlic, Caritas, Bibliotek, Szkół, Przedszkoli, PUP, Kuratorzy sądowi, Radni i wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, trener, coach, nauczyciel akademicki z 14-letnim doświadczeniem. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologia pracy, organizacji i zarządzania; pedagogiki i pracy socjalnej. Ukończyła szkołę coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu

zwiń
rozwiń