Zadania organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Najbardziej aktualne wyzwania, zmiany przepisów, stosowanie szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid 19

Cele i korzyści

- Zdobycie wiedzy na temat zakresu kompetencji poszczególnych organów jst w procesie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.
- Wskazanie roli organu prowadzącego w stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Zapoznanie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli, oceny pracy, wynagradzania oraz czasu pracy nauczycieli.
- Omówienie roli jst w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
- Wskazanie zasad pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawy prawne wykonywania zadań z zakresu oświaty przez JST – zakres kompetencji poszczególnych organów.
II. Stanowienie prawa miejscowego – przykłady uchwał i zarządzeń wydawanych przez poszczególne organy JST, wynikających z przepisów prawa oświatowego.
III. Rola organu prowadzącego w stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
IV. Realizacja poszczególnych zadań organu prowadzącego w zakresie:

1. awansu zawodowego nauczycieli – wprowadzone zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminów,
2. wynagradzania nauczycieli – tworzenie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
3. doskonalenia zawodowego nauczycieli – zasady tworzenia i dysponowania funduszem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – wprowadzone zmiany,
4. rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli – wprowadzanie zasad wynikających z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
5. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – tworzenie regulaminu przyznawania pomocy finansowej,
6. oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki.
V. Rola organu prowadzącego w zakresie przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
VI. Inne zadania organów prowadzących.
VII. Przykładowe orzecznictwo dotyczące omawianych zagadnień.
VIII. Dyskusja i wymiana doświadczeń.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów prowadzących szkoły oraz placówki oświatowe, ZEAS-ów, CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe jako pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty. Trener szkoleń z zakresu oświaty i administracji. Wykładowca w szkołach dla dorosłych. W swoim życiu zawodowym pełniła również obowiązki dyrektora szkół niepublicznych. Autorka książki: „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej oraz publikacji z zakresu oświaty. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

zwiń
rozwiń