Zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów JST. Organ JST a urząd jako jednostka

Cele i korzyści

Częstym problemem części urzędów JST jest prawidłowe ujmowanie w ewidencji księgowej operacji właściwych dla księgowości organu JST, jak i urzędu. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w tym obszarze, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości (wynikające również z protokołów RIO i NIK) na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy:

 • Uporządkują wiedzę w zakresie operacji księgowych właściwych dla organu JST.
 • Upewnią się, czy w ich jednostce prawidłowo funkcjonują rozliczenia na styku ewidencji organu i urzędu.
 • Sprawdzą, prawidłowość sporządzanych bilansów z wykonania budżetu oraz sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Funkcjonowanie ewidencji organu JST:
  1. Dochody JST księgowane w Organie JST.
  2. Dochody odprowadzane przez jednostki.
  3. Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
  4. Zasilenia jednostek na wydatki.
  5. Wydatki niewygasające.
  6. Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
  7. Wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
  8. Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
  9. Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
  10. Pożyczki udzielane przez JST, ich spłata, umorzenie.
  11. Środki z prywatyzacji.
  12. Odsetki bankowe.
  13. Odpis aktualizujący należności budżetu.
  14. Rozliczenia międzyokresowe.
  15. Wynik wykonania budżetu.
  16. Wynik na pozostałych operacjach.
  17. Skumulowane wyniki budżetu.
 2. Bilans z wykonania budżetu JST.
 3. Dochody organu JST w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.
 4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem JST.
 5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu JST.
 6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie JST – urząd czy organ JST? Przykładowe rozwiązania ewidencyjne.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:

Pracowników działów księgowości urzędów JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Zielona Góra
FRDL Zielona Góra
Termin
13 października 2020
Czas trwania
09:30 - 14:30