COFFEE – cooperation for fair economy and education

Instytucja kontraktująca/sponsor: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, Erasmus+ Youth Capacity Building
Lider projektu: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Partnerzy projektu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico, Obra Kolping en Honduras, Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania, Langen Kaffee GmbH.

Projekt COFFEE realizowany jest w unikalnej formule partnerstwa międzynarodowego 6 instytucji, z 5 różnych krajów świata, reprezentujących 3 różne sektory: sektor społeczny i ekonomii społecznej, administracji publicznej i samorządów lokalnych oraz sektora przedsiębiorczości i biznesu ma na celu budowanie potencjału organizacji, które zajmują się m.in. aktywizacją zawodową młodzieży w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze ekonomii solidarnej i sprawiedliwego handlu w okresie realizacji projektu, czyli: 1 listopada 2018- 30 października 2020 r.

Tematy przekrojowe projektu:

  • Rozwój potencjału inicjatyw przedsiębiorczości społecznej i sprawiedliwego handlu na przykładzie produkcji i sprzedaży kawy fair trade
  • Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży w Hondurasie, Meksyku, Rumunii i Polsce w sektorze fair trade i ekonomii społecznej
  • Rozwój dobrych praktyk i rozwiązań w obszarze ekonomii solidarnej

Opiekun projektu: Magdalena Szczudło

Erasmus+-logo – Metropolia Młodych