COMPASS – kompetencje wspierające przedsiębiorczość innowacyjną młodzieży

Obszar tematyczny projektu: Innowacje/Przedsiębiorczość młodzieży/Współpraca międzynarodowa
Instytucja kontraktująca/sponsor: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+ linia KA2-Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży


Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Partnerzy projektu:  

  • PEDAL Consulting s.r.o.- SŁOWACJA
  • EDUcentrum, z.ú.- REPUBLIKA CZESKA
  • Fondatsiya za Reforma v Mestnoto Samoupravlenie- BUŁGARIA

Projekt realizowany w okresie 1.09.2019-31.08.2021 r. ma na celu wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji sprzyjających przedsiębiorczości innowacyjnej.

Projekt został opracowany w odniesieniu do rekomendacji z ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, które szczególny nacisk kładą na konieczność rozwoju kapitału społecznego Małopolski w obszarze kompetencji, które sprzyjają myśleniu innowacyjnemu oraz rozwojowi przedsiębiorczości innowacyjnej. W tym celu FRDL MISTiA postanowiła nawiązać partnerstwo strategiczne z partnerami, którzy mają doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą, rozwijania innowacji i budowania przedsięwzięć innowacyjnych w biznesie. Projekt koncentruje się na opracowaniu materiałów edukacyjnych dla personelu pracującego z młodzieżą, ułatwiających realizacje działań edukacyjnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Projekt zbudowano w oparciu o metodę RÓŻY WIATRÓW (WIND ROSE), gdzie 4 kierunki kompasu są powiązane z 4 głównymi tematami uczenia się w projekcie:

N- Nowości i innowacje w przedsiębiorczości, kluczowe kompetencje nowoczesnej gospodarki,

S- Samoocena i narzędzia wspierające rozwój osobisty młodzieży ukierunkowane na innowacyjną przedsiębiorczość,

E- (Experiences) Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości młodzieży,

W- Warsztaty, szkolenia, seminaria- programy nauczania wspierające innowacyjność młodzieży.

Rezultatem projektu będzie powstanie Podręcznika (COMPASS Toolkit) dla nauczycieli, edukatorów młodzieżowych, trenerów, coachów, który będzie praktycznym zbiorem narzędzi edukacyjnych takich jak: opis kompetencji na rzecz przedsiębiorczości innowacyjnej, prezentacja narzędzi oceny kompetencji młodzieży, prezentacja przykładowych scenariuszy zajęć ukierunkowanych na kompetencje sprzyjające inkubowaniu przedsiębiorczości innowacyjnej, dobre praktyki w pracy z młodzieżą w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Podręcznik będzie przedmiotem upowszechniania wśród członków Samorządowego Forum Oświaty czy Samorządowego Forum Kultury, które w Małopolsce prowadzi MISTiA.

Opiekun projektu: Magdalena Szczudło