Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy

Projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy” realizowany jest przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 MSZ RP.

Celem ogólnym, jest wsparcie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju gromad na Ukrainie. W projekcie bierze udział 20 gromad (odpowiednik polskich gmin) z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i lwowskiego.
 

Informacja o projekcie

Projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy” realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w latach 2018-2019. Projekt współfinansowany w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Celem projektu było wsparcie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju gromad na Ukrainie. W projekcie bierze udział 20 gromad (odpowiednik polskich gmin) z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i lwowskiego.

Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do planowania strategicznego zrównoważonego rozwoju opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym kierunki działań instytucji samorządowych, ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Oznacza to konieczność współpracy i wypracowania wspólnego stanowiska przez przedstawicieli władz i urzędów, instytucji społecznych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych. W tym celu w trakcie niniejszego projektu w każdej z 20 gromad ojętych wsparciem projektu było zorganizowano pięć spotkań Zespołu Strategicznego, w skład którego wchodzą reprezentacja społeczności lokalnej, badanie warunków życia i jakości usług publicznych oraz konsultacje społeczne w formie spotkań, debat i dyskusji z mieszkańcami. Dzięki spotkaniom na żywo mieszkańcy lepiej rozumieją założenia strategii i mają poczucie udziału w podejmowaniu decyzji – zwiększyła się ich świadomość w zakresie funkcjonowania połączonej gromady jako całości. Ponadto organizowane zostały wizyty studyjne przedstawicieli ukraińskich władz lokalnych do Polski.

Wartością dodaną projektu było przygotowanie pełnowartościowych strategii rozwoju gromad dla 16 z 20 gromad, podczas gdy we wniosku grantowym zakładano przygotowanie jedynie koncepcji strategii, a więc dokumentów roboczych. Pełnowartościowe strategie rozwoju gromad są dokumentami przygotowanymi do uprawomocnienia w procesie legislacyjnym poprzez uchwały rad gromad. 

Udział w pracach zespołów roboczych ds. opracowania strategii rozwoju lokalnego wzięło ponad 300 osób (przedstawicieli organizacji społecznych, samorządowców i przedsiębiorców) z 20 gromad (zespoły strategiczne). Ponad 420 mieszkańców z 20 gromad w 5 obwodach uczestniczyło w konsultacjach społecznych dotyczących strategii rozwoju gromad. Ponad 130 osób wzięło udział w konferencji podsumowującej we Lwowie.

Projekt był realizowany we współpracy z ukraińskimi partnerami: Europejski Dialog (Lwów), Fundacja Charytatywna Centrum Kreatywne (Kijów), Siwerski Instytut Badań Regionalnych (Czernihów), NGO “Biuro analizy polityki” (Sumy) oraz Organizacja Charytatywna „Fundusz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Synergia” (Poltawa).