Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy

Projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy” realizowany jest przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 MSZ RP.

Celem ogólnym, jest wsparcie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju gromad na Ukrainie. W projekcie bierze udział 20 gromad (odpowiednik polskich gmin) z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i lwowskiego.
 

Informacja o projekcie

Projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy” realizowany jest przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 MSZ RP.

Celem ogólnym, jest wsparcie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju gromad na Ukrainie. W projekcie bierze udział 20 gromad (odpowiednik polskich gmin) z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego, połtawskiego, sumskiego i lwowskiego.

Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do planowania strategicznego zrównoważonego rozwoju opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym kierunki działań instytucji samorządowych, ale planem rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Oznacza to konieczność współpracy i wypracowania wspólnego stanowiska przez przedstawicieli władz i urzędów, instytucji społecznych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych. W tym celu organizowanych jest minimum pięć spotkań Zespołu Strategicznego, w skład którego wchodzi reprezentacja społeczności lokalnej, oraz badania i konsultacje społeczne w formie spotkań, debat i dyskusji z mieszkańcami. Dzięki spotkaniom na żywo mieszkańcy lepiej rozumieją założenia strategii i mają poczucie udziału w podejmowaniu decyzji – zwiększyła się ich świadomość w zakresie funkcjonowania połączonej gromady jako całości. Ponadto organizowane są wizyty studyjne przedstawicieli ukraińskich władz lokalnych do Polski.

FRDL prowadzi projekt we współpracy z ukraińskimi partnerami: Europejski Dialog (Lwów), Fundacja Charytatywna Centrum Kreatywne (Kijów), Siwerski Instytut Badań Regionalnych (Czernihów), NGO “Biuro analizy polityki” (Sumy) oraz Organizacja Charytatywna „Fundusz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Synergia” (Poltawa).