Pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych założonych w ramach projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” rozpoczęli pierwsze kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Głównym celem projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” jest przygotowanie do aktywizacji  zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo, mentoring. Zachęcamy również do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) i, co za tym idzie, nowych miejsc pracy oraz wspieramy jakość funkcjonowania już istniejących PES poprzez dotacje, wsparcie pomostowe, doszkalanie zawodowe, doradztwo biznesowe, finansowe i specjalistyczne.

Pani Aneta z Fundacji Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” podnosi swoje kwalifikacje na kursie renowacji zabytkowych mebli w Łodzi natomiast pan Sebastian ze Spółdzielni Socjalnej “WORKTEAM” w Sycowice i pan Łukasz ze Spółdzielni Socjalnej REMAR rozpoczęli kurs na operatora koparko-ładowarki w Zielonej Górze w Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.. W nadchodzących miesiącach kursy w zakresie założonej działalności rozpoczną kolejne osoby.  W sumie w projekcie planowany jest udział 700 osób, powstanie 168 nowych miejsc pracy i poprawiona jakość funkcjonowania ponad 38 podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt „Rozkręcamy społeczny biznes!” realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.