Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

W konsultacjach będzie można wziąć udział:

  1. wypełniając ankietę on-line
  2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych:
  • w Szczecinie (23.01) – rekrutacja do dnia 20 stycznia
  • w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja do dnia 21 stycznia
  • we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  • w Białymstoku (3.02)  – rekrutacja do dnia 29 stycznia
  • w Łodzi (6.02) – rekrutacja do dnia 3 lutego

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na spotkanie oraz do udziału w konsultacjach on-line. Kwestionariusz konsultacyjny on-line i materiał do dyskusji dostępne będą od wtorku 14 stycznia na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i mediów.