Youth Employment Magazine (https://youthemploymentmag.net/) to źródło informacji o wszystkich projektach realizowanych w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży Funduszy finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Jednym z nich jest projekt YOUTH IMPACT realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec. 

Według najnowszych danych Eurostatu w 2018 roku w krajach Unii nie pracowało ani nie kształciło się około 15 milionów młodych ludzi w wieku 20–34 lat (NEET). – Młodzież coraz częściej wypada poza nawias formalnego systemu kształcenia oraz rynek pracy  opowiada Grethe Haugøy, dyrektorka ds. funduszy regionalnych i globalnego funduszu na rzecz dialogu społecznego i godnej pracy w Biurze Mechanizmów Finansowych, Sekretariacie Funduszy Norweskich i EOG– Potrzebne są innowacyjne rozwiązania i narzędzia ewaluacyjne, które pozwolą  ocenić  skuteczność  działań prowadzonych w celu zmniejszenia bezrobocia wśród młodych.  

Z uwagi na zakres działania Funduszu – konsorcja projektowe skupiają 195 podmiotów z różnych sektorów w 26 krajach – wyzwaniem jest rozpowszechnianie wyników nie tylko w państwach, w których realizowane są badania i projekty, ale też poza ich granicami. Jest to główny powód, dla którego powstała wspólna platforma komunikacyjna w formie magazynu internetowego  Youth Employment Magazine. 

 #EEANorwayGrants #YouthEmploymentMag #FundforYouthEmployment