Rozkręcamy społeczny biznes!

18 grudnia 2019 w Zielonej Górze komisja powołana w ramach naboru 2/2019 w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, wybrała 8 najlepszych wniosków – biznesplanów, które otrzymają jednorazową dotację oraz wsparcie pomostowe na założenie podmiotów ekonomii społecznej (PES) lub wsparcie już istniejących PES w województwie Lubuskim. Dofinansowanie otrzymali: Dalej Razem Sp. z o.o., Spółdzielnia Socjalna ZAZ, Fundacja Pięknolesie, Fundacja ALFA CENTAURI, Grupa Alivio Spółdzielnia Socjalna, Fundacja Wolne Życie, Fundacja Perspektywa oraz Spółdzielnia Socjalna Drwal.

Głównym celem projektu “Rozkręcamy Społeczny Biznes!” jest przygotowanie do aktywizacji  zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo, mentoring. Zachęcamy również do tworzenia PES i, co za tym idzie, nowych miejsc pracy oraz wspieramy jakość funkcjonowania już istniejących poprzez dotacje, wsparcie pomostowe, doszkalanie zawodowe, doradztwo biznesowe, finansowe i specjalistyczne.

Projekt „Rozkręcamy społeczny biznes!” realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w partnerstwie z Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.