SPRAWOZDANIA ROCZNE FRDL (merytoryczne i finansowe)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku swojego istnienia ze szczególną troską dba o przejrzystość prowadzonych działań. Nieprzerwanie od 1990 roku publikujemy roczne raporty merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami rocznymi Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Sprawozdania za lata 1990-2005 są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Biura Zarządu FRDL.