Konferencja_wrzesień-2019-3

Sukces projektu “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy”.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowała w latach 2018-2019 projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach  centralno-północnej i zachodniej Ukrainy”. Celem projektu było wzmocnienie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania strategicznego w oparciu o model partycypacyjny FRDL w 20 Ukraińskich gromadach obwodów czernihowskiego, kijowskiego, lwowskiego, połtawskiego i sumskiego.

Konferencja_wrzesień-2019-3

Mimo, że projekt zakładał jedynie przygotowanie koncepcji strategii rozwoju gromad, w 16 z 20 gromadach udało się przygotować pełnowartościowe plany, które obecnie są uchwalane w radach i wcielane w życie. „Dzięki wielkiemu zaangażowaniu współpracujących z nami trenerów oraz władz połączonych gromad w Ukrainie udało się nam osiągnąć znaczenie więcej niż zakładaliśmy” – podsumowuje Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. „Cieszy nas fakt, że nawet po formalnym zakończeniu projektu, gromady dalej pracują nad wdrożeniem procesu planowania strategicznego” – dodaje koordynatorka projektu w Fundacji  Sofia Useinow.

W 2020 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego ma zamiar kontynuować  projekty w zakresie planowania strategicznego w ukraińskich gromadach.