Inwentaryzacja 2021 w jednostkach oświatowych

Miejsce
Internet
Termin
10 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem jest inwentaryzacja w placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Dużym wyzwaniem podczas inwentaryzacji w jednostkach oświatowych jest ogromna ilość środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz majątku znajdującego się na ewidencji pozabilansowej. Ponadto trudności sprawia właściwa organizacja pracy, nie powodująca dezorganizacji normalnego funkcjonowania jednostki. Wątpliwości budzi również inwentaryzacja w przypadku obsługi księgowej realizowanej przez Centrum Usług Wspólnych. Kto tak naprawdę odpowiada za jej przeprowadzenie? Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach oświatowych, które pozwoli wyjaśnić wszystkie te wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na pytania i poznać najczęściej popełniane błędy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z prawidłowym przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji w jednostkach oświatowych przez eksperta-praktyka.
 • Wskazanie najczęstszych błędów oraz nieprawidłowości, wynikających z bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Regulacje rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych w kontekście wymogów inwentaryzacji wynikających z ustawy o rachunkowości, a także Krajowego Standardu Rachunkowości.
 2. Co nowego w przepisach od 2021 roku?
 3. Odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji - kto?
 4. CUW a inwentaryzacja.
 5. Terminarz inwentaryzacji środków trwałych.
 6. Co 4 lata czy co roku? Problematyka terenu strzeżonego jednostki oświatowej.
 7. Metody inwentaryzacji środków trwałych (spis z natury, potwierdzenie salda, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami, skontrum w bibliotekach).
 8. Praktyczne problemy spisu z natury.
 9. Place zabaw, zespoły komputerowe, „ilościówka” i inne problematyczne składniki inwentaryzowanego majątku.
 10. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza środków trwałych a roczna inwentaryzacja.
 11. Cyfryzacja inwentaryzacji środków trwałych.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji i ewidencja księgowa różnic.
 13. Dokumentacja inwentaryzacji.
 14. Jak do inwentaryzacji podchodzą organy kontrolne - podejście praktyczne.
 15. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy merytoryczni i finansowi zespołów inwentaryzacyjnych, księgowi, kierownicy jednostek oświatowych, CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biegły rewident nr 11242, Od 2001 r. prowadzi szkolenia z inwentaryzacji w jednostkach budżetowych i podmiotach gospodarczych, czytania sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych, finansów dla nie finansistów, a także szkolenia dla rad nadzorczych. W latach 2014-2020 wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach (2014) oraz honorowym wyróżnieniem tytularnego wiceprezesa RIG w Katowicach (2020), Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018), doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych, członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 4 czerwca 2021 r.