Rachunkowość i sprawozdawczość. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

Miejsce
Internet
Termin
24 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł

Zapraszamy na szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości w JST

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną wyjaśnione najczęściej stosowane uproszczenia z zakresu polityki rachunkowości, zostaną przedstawione zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników za prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych. W celu uniknięcia najczęstszych nieprawidłowości wskażemy jak rozwiązać problemy dotyczące tematyki sprawozdań. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania, które warto ująć w polityce rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na zrozumienie założeń i praktycznych rozwiązań dotyczących dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostki. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na bieżące problemy dotyczące m. in. zaciągania zobowiązań, upoważnień do kontrasygnaty, wyceny i finansowania środków trwałych. Wyjaśnione zostaną najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości na podstawie wyników kontroli finansowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
2. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
3. Funkcjonowanie poszczególnych kont budżetu i jednostki.
4. Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych.
5. Ewidencja dochodów budżetowych, egzekucja dochodów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowo-księgowych jst oraz jednostek budżetowych, osoby odpowiedzialne za kontrolę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Szkolenie poprowadzi Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Renata Bąk
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 21 czerwca 2021 r.