Aspekty prawne, proceduralne, techniczne i projektowe dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą warunki techniczne dla zjazdów, skrzyżowań i węzłów drogowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu zajęcia, w których udział ułatwi zrozumienie nowelizacji przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19 września 2020 roku), oraz nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku. Podczas zajęć omówione zostaną problemy i kontrowersje powstające przy projektowaniu w zakresie drogownictwa w świetle znowelizowanych przepisów. Trener poprzez zastosowanie przykładów z praktyki wskaże konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych. Szkolenie określa wpływ zmian ustawowych na pracę zarządcy drogi publicznej oraz na działania organu administracji architektoniczno-budowlanej przy wydawaniu rozstrzygnięć w zakresie wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo Budowlane z 13 lutego 2020 roku (obowiązujących od dnia 19 września 2020 roku),
  • Zapoznanie z nowelizacją przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku,
  • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
  • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
  • Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
  • Przedstawienie roli organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
  • Wskazanie na prawidłowy sposobu egzekwowania stosowania nowych rozwiązań projektowych po 13 września 2019 roku,
  • Omówienie postępowanie w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – procedury ZRID, uzgodnienia, odwołania, realizacja budowy (aspekty formalne i praktyczne)
zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ I: Zjazdy publiczne i indywidualne.

1. Brak zgłoszenia, zgłoszenie i pozwolenia na budowę na zjazdy – stany prawne historyczne i obecne.
2. Legalizacje samowoli budowlanych w zakresie zjazdów publicznych.
3. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych z września 2020 roku w zakresie zjazdów indywidualnych
 i publicznych.
4. Realizacja inwestycji i zjazdów w rejonie dróg publicznych – opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.
5. Procedura „uzgadniania zjazdu”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej: zarządcy dróg, pracownicy organów zarządzających ruchem na drodze, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, pracownicy Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej, inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, konstruktorzy, projektanci budownictwa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.