Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Miejsce
Internet
Termin
21-23 czerwca 2021
Czas trwania
09:30 - 17:15
Cena
790 zł

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowym kursie, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst, m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30

I. Ochrona danych osobowych RODO:

1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.15

II. Akty prawne i ich hierarchia:

1. Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa.

2. Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji).

3. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:

  • źródła prawa miejscowego,
  • źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,
  • źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej.

4. Prawo wewnętrzne.

5. Zasady publikacji i promulgacji źródeł praw.

III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe):

1. Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje.

2. Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej.

3. Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie).

4. Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa).

5. Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca I – prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Wykładowca II – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Wykładowca III – pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Wykładowca IV – prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

Wykładowca V – Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Wykładowca VI – niezależna trenerka, konsultantka, autorka projektów społecznych.

Wykładowca VII – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Jolanta Przejczowska
Główny specjalista ds. szkoleń
tel. 12 623 72 44, 575 850 930
szkolenia@mistia.org.pl
Informacje dodatkowe

Kurs realizowany w dniach 21-23 czerwca 2021 r.

Godziny kursu: 

21 czerwca - 10:00-17:15

22 czerwca - 9.30-16:45

23 czerwca - 10:00-15.30

 

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 15 czerwca 2021 r.