Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Miejsce
Internet
Termin
18 czerwca 2021
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
299 zł

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim kierownikom oraz pracownikom działów kadr i płac w Instytucjach Kultury dotyczące wynagrodzeń oraz zatrudniania w IK.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie dostarczy Państwu niezbędnej dawki wiedzy nt. zatrudniania i wynagradzania czołowych pracowników instytucji kultury: dyrektora, zastępcy, głównego księgowego jak również sposobu naliczania wynagrodzeń pracowników artystycznych. Szczegółowo zostaną omówione składniki wynagrodzenia stosowane w instytucjach kultury. Oprócz wykładu szkolenie będzie zawierało analizę praktycznych przypadków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 • omówienie poszczególnych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników instytucji kultury,
 • omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury,
 • omówienie trybu powoływania i odwoływania dyrektora, zastępcy dyrektora oraz zatrudniania głównego księgowego instytucji kultury.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uregulowania prawne:
 1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury,
 3. wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
 1. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury:
 1. składniki wynagrodzenia pracowników instytucji kultury,
 2. wynagrodzenie zasadnicze,
 3. dodatek za wieloletnią pracę,
 4. dodatek funkcyjny,
 5. dodatek specjalny,
 6. nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy,
 7. dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 8. ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego - za zgodą pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi,
 9. premia,
 10. nagroda jubileuszowa,
 11. odprawa.
 1. Stanowiska pracy w instytucji kultury.
 2. Dyrektor instytucji kultury:
 1. podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury,
 2. możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).
 1. Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 2. Główny księgowy – zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
 3. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler specjalizujący się w kontroli instytucji kultury. Praktyk w zakresie zarządzania.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 czerwca 2021 r.