Podziały nieruchomości w praktyce administracyjnej studium przypadków

Miejsce
Internet
Termin
28-30 czerwca 2021
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
539 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie w dniach 28 i 30 czerwca.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z dziedziny gospodarki nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Podziały nieruchomości wskutek tego, że ich podstawy prawne są umieszczone w różnych aktach prawnych, a także wskutek tego, że procedowane są w trybach administracyjnym i cywilnym, stwarzają wciąż problemy interpretacyjne. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pomoże zrozumieć relacje między różnymi normami prawnymi. Na konkretnych przykładach, w tym wielu rysunkowych lepiej można uwidocznić interpretacje prawne i zasady dokonywania podziałów oraz zrozumieć schematy postępowań. Wiele z prezentowanych podczas szkolenia przykładów może stać się "szablonami" znacznie przyspieszającymi procedowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć przeanalizowane zostaną studia różnych przypadków podziałów nieruchomości, praktyczne ich przykłady z omówieniem podstaw prawnych ich dokonywania. Zaletą tego szkolenia jest dogłębne przeanalizowanie "z życia wziętych" przypadków podziałów nieruchomości, skutków faktycznych i prawnych jakie wywołują, a przy tym omówienie procedur i konstrukcji dokumentów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie „podziału nieruchomości”.
2. Podział prawny nieruchomości.

a. Przykłady podziału prawnego – przeniesienie praw do części nieruchomości bez konieczności dokonania podziału geodezyjnego.
b. Przykłady podziału prawnego – wyodrębnienie i przeniesienie udziału w prawie.
3. Podział quad usum – podział „do użytkowania”.
a. Przykłady podziału – uregulowanie użytkowania gruntów będących przedmiotem praw różnych osób.
b. Przykłady podziału – uregulowanie użytkowania gruntów gminnych, „podwórek” po wyodrębnieniu gruntów pod budynkami

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, geodeci, projektanci, inwestorzy na rynku nieruchomości, planiści i urbaniści, biegli sądowi w zakresie geodezji i kartografii, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, zarządcy dróg, branżyści, notariusze, osoby zajmujące się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 539 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 czerwca 2021 r.