Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi wraz z ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Miejsce
Internet
Termin
21 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki nieruchomościami dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi w związku z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie zamian w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i innych ustaw dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasad obrotu nieruchomościami rolnymi: ich zbywania, dzierżawy, najmu oraz praktyki stosowania obowiązujących przepisów wraz z planowanymi zmianami w ustawie na ten rok.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć przedstawiony zostanie nowy sposób wykonywaniu prawa pierwokupu przez KOWR i powiadamiania stron umów warunkowych sprzedaży oraz zmiany innych ustaw dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi, zasad ich zbywania, dzierżawy, najmu oraz praktyki stosowania obowiązujących przepisów i wydawania decyzji o zgodzie na nabycie nieruchomości rolnej przez osoby nie posiadające statusu rolnika indywidualnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy obowiązywania ustawy – a zmiany wprowadzone w bieżącym roku przez Rząd R.P.
2. Pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy i kodeksu cywilnego – obszar, cechy szczególne jak oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków a ograniczenia możliwości sprzedaży nieruchomości rolnych po dniu 01.06.2016 r.
3. Uprawnienia Prezesa KOWR i Dyrektorów KOWR związane z prawem pierwokupu i zgodą na podziały nieruchomości rolnych zgodnie z przepisami nowej ustawy, a zagadnienie dostępu do nieruchomości rolnych.
4. Zagadnienie dziedziczenia gospodarstw rolnych w systemie prawa polskiego a ograniczenia wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. w zakresie zbywania nieruchomości rolnych.
5. Uprawnienia rolnicze i inne przesłanki przewidziane w ustawie dla właścicieli nieruchomości rolnych przy nabywaniu i zbywaniu prawa własności nieruchomości.
6. Zasady i tryb sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych po dniu 30.04.2016 r.
7. Skutki prawne i faktyczne wprowadzenia wymienionego aktu prawnego dla obrotu nieruchomościami – zmiany w umowach najmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części po wprowadzeniu nowych przepisów prawa.
8. Uznaniowość decyzji Prezesa KOWR w zakresie zgody na nabycie nieruchomości rolnych przez osoby nie spełniające kryteriów wymienionych w ustawie na nabycie nieruchomości rolnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, odpowiedzialni za organizację przetargów na nieruchomości rolne i o funkcji mieszanej, osoby sprawujące nadzór nad gospodarką nieruchomościami, członkowie komisji przetargowych i inne osoby związane z nieruchomościami rolnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20- letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 czerwca 2021 r.