Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

Miejsce
Wrocław
Termin
24 stycznia 2022
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
449 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych podczas których, omówione zostaną m.in. planowane na rok 2022 zmiany w Bazie Usług Stanu Cywilnego dotyczące wprowadzenia elektronicznej karty urodzenia i elektronicznej karty zgonu, zasady e-rejestracji EKU i EKZ. Chcielibyśmy, aby zajęcia miały charakter wykładowo-warsztatowy. Dlatego zachęcamy uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu. Uczestnicy będą omawiać konkretne przypadki migracji aktów przygotowanych przez wykładowcę w zależności od możliwości technicznych platformy szkoleniowej Źródło. Dzięki temu poszerzą zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktycznego wykorzystania modułu BUSC.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania modułu BUSC i PESEL. 
• Przygotowanie urzędów i urzędników do zmian związanych z przenoszeniem ciężaru pracy urzędnika z bezpośredniej obsługi interesantów na e-usługi.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Omówienie planowanej nowelizacji ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego i wynikające z niej zmiany w Bazie Usług Stanu Cywilnego dotyczące wprowadzenia elektronicznej karty urodzenia (EKU) i elektronicznej karty zgonu (EKZ). Proces rejestracji i wydawanie dokumentów.
2. Omówienie wprowadzanych zmian technicznych  w SRP związanych z wprowadzeniem elektronicznego obiegu kart zgonu i kart urodzenia w związku z wejściem w życie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i ustawy wprowadzającej:
• prezentacja i omówienie makiet EKU i EKZ w BUSC,
• ścieżki wpływu EKU i EKZ,
• nowy kalendarz i realizacja rejestracji urodzeń i zgonów.
3. Omówienie problemów dotyczących migracji aktów sporządzonych w księgach s.c. ze szczególnym uwzględnieniem migracji dołączonych do nich wzmianek.
4. Wydawanie tłumaczeń odpisów i zaświadczeń.
5.  Analiza kształtowania się nazwisk w okresie świeckiej rejestracji stanu cywilnego i przed 1946r.
6.  Wyjaśnienia dotyczące usuwania niezgodności w PESELu.
7.  Relacja ze współpracy z KPRM-Departament Rejestrów Państwowych i Centralnym Ośrodkiem Informatyki dotyczącej dalszego rozwoju BUSC-a.
8.  Wyjaśnienie wątpliwości i problemów technicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

 

Kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z-ca Kier. USC m.st. Warszawy 25 lat pracy w USC m.st. Warszawy . Członek grupy roboczej przy KPRM Departament Rejestrów Państwowych ds. modułu BUSC współpracujący z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Prowadzi zajęcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - na studiach podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego z zakresu informatyki, a także szkolenia z tematyki praktycznego korzystania ze Źródła dla pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Wrocław

Wrocław, ul. Piłsudskiego 43

Koordynatorzy
Katarzyna Elsner
koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl
Barbara Tekień
Koordynator
tel. 32 206 98 43 wew. 31
barbara.tekien@okst.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Wrocław, ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
 do 19 stycznia 2022 r.