• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Miejsce
Białystok
Termin
20 grudnia 2023
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
660/590 zł
Zapisz się na szkolenie
KARTA I PROGRAM SZKOLENIA

Cena: 660 PLN. W przypadku zgłoszenia do 20 listopada cena 590,00. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

24.07.2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowani przestrzennego. Na szkoleniu przedstawione zostaną wprowadzane mocą nowelizacji rozwiązanie prawne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na procedurę zarówno uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i wydawania decyzji indywidulanych (warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi oraz całokształtem normowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problematycznych z trenerem.
- Praca na kazusach, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza nowych definicji, wprowadzonych mocą nowelizacji.
2. Zapewnienie partycypacji społecznej.
3. Plany ogóle gmin – co to jest? Procedura uchwalania. Uzasadnienie planów ogólnych.
4. Strefy planistyczne w planie ogólnym.
5. Gminne standardy urbanistyczne i warunki ich określania.
6. Instalacje odnawialnych źródeł energii w świetle nowelizacji.
7. Zamiany w zakresie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. Uproszczona procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Odszkodowania, renty planistyczne.
10. Zintegrowany plan inwestycyjny, co to jest? Procedura uchwalania.
11. Umowa urbanistyczna, procedura i warunki zawierania.
12. Pan zagospodarowania przestrzennego województwa a akty planistyczne na poziomie gminy, wzajemne zależności, zasady rozliczania kosztów związanych z wprowadzeniem określonych rozwiązań.
13. Zamiany w procedurze wydawania decyzji lokalizacyjnej – poszerzenie zakresu organów konsultujących, wpływ planów ogólnych na decyzje lokalizacyjne.
14. Zmiany w zakresie ustalania warunków zabudowy.
15. Zasada dobrego sąsiedztwa.
16. Wyłączenia zastosowania art. 61 ust. 1 u.p.z.p.
17. Nowe zasady wyznaczania obszaru analizy.
18. Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy.
19. Rejestr Urbanistyczny.
20. Analiza przepisów przejściowych.
21. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego.
22. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający od wielu lat w sprawach dot. m.in. ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Aktualnie wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Harasimowicz, Górczyńska i Wspólnicy spółka komandytowa. Wykładowca w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z przedmiotu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”. Autor ponad 115 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym w z obszaru planowani i zagospodarowani przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Hotel Hampton by Hilton Białystok

Hotel Hampton by Hilton Białystok

ul. Wisławy Szymborskiej 2, 15-424 Białystok

Koordynatorzy
Urszula Romanowicz
Koordynator ds. sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 85 732 17 88
urszula.romanowicz@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 660 PLN. W przypadku zgłoszenia do 20 listopada cena 590,00. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.org.pl do 13 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.