VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

23-24 września 2019 roku w Lublinie odbędzie się już po raz siódmy Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, której partneruje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. W roku jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej organizatorzy Kongresu skupią się na szerszej refleksji nad wspólnym dziedzictwem kulturowo-historycznym Europy Wschodniej, a także istotnej roli Lublina i Lubelszczyzny w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. Nie mniej ważnymi rocznicami są 10-lecie Partnerstwa Wschodniego i 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Razem pokażemy, jak czerpać z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej oraz budować przyszłość obecnej Europy.

Zapowiadają się dwa dni ciekawych spotkań, dyskusji, seminariów oraz wiele imprez towarzyszących. Do wyboru 15 linii programowych i ponad 50 paneli dyskusyjnych, w tym również panel współtworzony przez FRDL w linii tematycznej: „Partnerstwa regionalne, Demokracja lokalna oraz Nauka i edukacja”.

Program Kongresu dostępny jest na stronie www.kongres.lublin.eu.