Konferencja Olsztyn

3 grudnia 2019 w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie w 2019 roku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-2020, w której uczestniczyło prawie 200 osób. Konferencję dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Miron Sycz. Po krótkim przeglądzie minireportaży, Lidia Wójtowicz, dyrektor departamentu Polityki Regionalnej UMWWM przedstawiła i podsumowała działania w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W śród specjalnych gości znaleźli się: Kamil Purłan – prezes Fundacji Projekt Arche oraz Katarzyna Łukowska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii i trenerka biznesu. Konferencję zakończyło inspirujące i motywujące wystąpienie Arkadiusza Regieca. – prezesa Beesfund – pierwszej w Polsce platformy finansowania społecznościowego o charakterze udziałowym. Konferencję w filmowym stylu poprowadził Roman Czejarek – znany dziennikarz, radiowiec i konferansjer.