List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z okazji XX-lecia FRDL

List Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z okazji XX-lecia FRDL

List Wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego z okazji XX-lecia FRDL