Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 30 lipca 2019 r. pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Rady Fundatorów FRDL i Tomasza Majdy, Prezesa TUP, wyłoniła zwycięzców w tegorocznej edycji konkursu.

Spośród wszystkich kandydatów Kapituła wybrała najlepszych pomysłodawców w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz autorów projektów wzmacniających samorządność terytorialną. W tym roku Kapituła przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia .

Wyniki  IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

  • Kategoria IDEA

NAGRODA :  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

Praca : Łódź „Powrót do miasta” – realizacja idei rozwoju przestrzennego.

Ideą „Powrotu do miasta” objęty jest cały obszar Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem centrum oraz terenów obrzeżnych. Większość rozwiązań kierunkowych oraz działań przestrzennych skoncentrowana jest w Strefie Wielkomiejskiej – najstarszej i największej strukturze miejskiej w Łodzi.

 

  • Kategoria REALIZACJA DZIEŁA

Kapituła nie przyznała nagrody w tym roku.

  • Kategoria WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE

NAGRODA : Gmina Stare Babice

Praca:  „Planowanie przestrzenne w gminie Stare Babice” – przewodnik dla mieszkańca

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w  gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy.

Wyróżnienie:

Justyna Martyniuk-Pęczek, Tomasz Parteka, Olga Martyniuk

Praca: Efekt grantu naukowego NCN w postaci  recenzowanej pracy naukowej pt. “Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego” (Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2018 – 130 str) Wprowadzone nowe pojęcia, bogaty materiał ilustracyjny: analizy GIS, schematy, modele, tabele.

W grancie podjęto problem opisu zjawiska polskiej suburbanizacji. Głównym obszarem badań stał się obszar metropolitarny Gdańsk-Gdynia Sopot, jednak by nakreślić tło problemu, w pracy uwzględniono również kontekst ogólnopolski i światowy.

  • Kategoria AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

NAGRODA : Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Praca:  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu narzędzi partycypacji społecznej, czyli społeczna energia napędzana silą Stoczni.

Obszar badań to cała Polska, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów lokalnych chcących wdrożyć działania aktywizujące lokalne społeczności.

Wyróżnienie:

Fundacja Anna w Gostkowie

Praca: Kamienne pamiętniki. 

Zatrzymanie dewastacji cmentarza i zabezpieczenie pięknych budowli kultu religijnego przed  całkowitym zniknięciem. Odremontowali piękną kaplicę nagrobną, naprawili pozostałości rozkradzionych murów cmentarnych, rozsypane kamienie poukładali na swoje dawne miejsce dzięki czemu powstała kamienna chatka. Odnowili aleje cmentarza o długości około 200m.  Oczyścili teren z chwastów i samosiejek, a posadzili  wiele roślin. Zebrali okruchy      potłuczonych porcelanowych i kamiennych tablic z wiele złożyli w całość. Zaprowadzili ład i   porządek.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców !

Ceremonia wręczenia Nagród odbędzie się podczas spotkania Jubileuszowego z okazji 30-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w dniu 18 września o godz.16:00 w Warszawie w Hotelu Bellotto (Pałac Prymasowski).