Fora OKST

Jedną z głównych form działalności realizowanych przez Fundację rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego są fora samorządowe. Fora to przede wszystkim platforma wymiany wiedzy i doświadczeń dla określonego środowiska zawodowego w samorządach – nie tylko integrują środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów, ale służą przede wszystkim budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego oraz doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanych funkcji. FRDL zainicjowała i moderuje działalność ponad 80 forów samorządowych przy 14 Regionalnych Ośrodkach FRDL, zrzeszających blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Listopad to czas intensywnej pracy i licznych spotkań w ramach forów samorządowych we wszystkich Ośrodkach Regionalnych FRDL. W samym tylko Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL w Katowicach w przeciągu 2 dni odbyły się cztery spotkania różnych forów. 25 listopada 2019 członkowie Śląskiego Forum Skarbników wzięli udział w spotkaniu pt. “Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku?”, a członkowie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych oraz Śląskiego Forum Informatyków wysłuchali wystąpienia dr Marlena Sakowska-Baryła pt: „Dokumentowanie wykonywania funkcji przez Inspektora Ochrony Danych”. Dr Sakowska-Baryła, radca prawny oraz redaktor naczelna kwartalnika “ABI Expert”, specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Ponadto dr Sakowska-Baryła jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i wykładowczynią na licznych, renomowanych uniwersytetach w całej Polsce. Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród członków Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób.

Fora OKST

Dzisiaj – 26 listopada 2019 –  mają miejsce dwa kolejne spotkania forów. Pierwsze z nich odbyło się w ramach Śląskiego Forum Pracowników Kadr nt. “Wrześniowa nowelizacja kodeksu pracy oraz stanowiska urzędów wraz z aktualnym orzecznictwem w sprawach z zakresu prawa pracy”. W czasie spotkania przedstawione zostały interpretacje nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej oraz przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Spotkanie prowadził Zbigniew Zych, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener i praktyk zajmujący się prawem pracy i ochroną danych osobowych. Drugie spotkanie odbyło się we Wrocławiu i miało na celu powołanie Dolnośląskiego Forum Skarbników. Zawiązujące się forum jest odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę regularnych spotkań skarbników z Dolnego Śląska oraz chęci dołączenia się do sieci FRDL – Krajowej Rady Forów Skarbników. Tematem Przewodnim spotkania był „Wpływ utraty dochodów z podatku, PIT i wzrostu kosztów bieżących na sytuację JST.  Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji w trudniejszych warunkach. Co zrobić z długiem jeśli wskaźnik z art., 243 ufp nie wychodzi?”. Spotkanie swoją obecnością uświetniła Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Lucyna Hanus oraz Prezes Aesco Group – Mariusz Gołaszewski.

Członkowie Forów, dzięki pracy w sieci FRDL, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL oraz mogą uczestniczyć w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych. Ponadto fora prowadzą działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki Regionalne FRDL wspierają ich działania.

Więcej informacji o działalności forów w ramach OKIST: http://www.okst.pl/fora.html