ELoGE

Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
(European Label of Governance’ Excellence)

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiej Odznaki Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Odznaka jest elementem praktycznego zastosowania zapisów Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.  Analiza porównawcza (benchmarking) 12 zasad innowacyjności i dobrych demokratycznych rządów pozwala na identyfikację jednostek samorządowych, którym najbliżej jest do przestrzegania wszystkich (lub większości) zasad i które w związku z tym kwalifikują się do otrzymania ELoGE.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Polska edycja zostanie ogłoszona w maju br. podczas warsztatów wprowadzających, które odbędą się w trakcie III Krajowego Kongresu Sekretarzy w Gdyni (14-15.05.2018).

Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco na naszej stronie.