IV Krajowy Kongres Sekretarzy

19-20 września 2019 w Warszawie odbył się IV Krajowy Kongres Sekretarzy, który jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń i poglądów oraz miejscem debaty w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadów z prelegentami, partnerami i uczestnikami IV Krajowego Kongresu Sekretarzy. W linku poniżej można obejrzeć rozmowę między innymi z absolwentem Harvardu, dyrektorem wykonawczym prestiżowego International City Management Association (ICMA) – Peter Aghem, który przedstawił możliwości współpracy międzynarodowej forów sekretarzy na rzecz profesjonalizacji i rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej. Ponadto przeprowadziliśmy wywiady z Markiem Bieńkowskim –  dyrektorem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli, Robertem Koślą, dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Piotrem Gajewskim, dyrektorem Departamentu Systemu Rejestrów Państwowych i prof. UAM dr hab. Krystianem Ziemskim z kancelarii dr Krystian Ziemski&Partners.

Wszystkie wywiady są dostępne na stronie Krajowego Kongresu Sekretarzy w zakładce Galeria:   http://kongressekretarzy.pl/galeria/