Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa monitorów - 55 szt., ładowarek do laptopów - 15 szt., ładowarek USB - 5 szt., myszek kablowych - 50 szt., myszek BT - 25 szt. dla Technikum Programistycznego Infotech w Białymstoku

Powstaje w kontekście projektu RPPD.03.03.01-20-0228/19 - Infotech - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej II

termin składania ofert - 2023-08-03 11:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/168020