Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na Organizację i przeprowadzenie kursu III i IV stopnia masaż dźwiękiem dla 1 uczestnika projektu, który ukończył kurs I i II stopnia pn. „Rozkręcamy Społeczny Biznes!”, w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie Rozwoju ES poprzez Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej RPO Lubuskie 2020

Termin składania ofert - 2021-06-23 10:00:00

Szczegółowe informacje dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/54078