Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę/wykonawców usługi szkoleniowej wg tematyki wskazanej poniżej, w 8-godzinnym module szkoleniowym w okresie czerwiec 2022 r. – marzec 2023 r.

termin składania ofert - 2022-06-14 12:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/112415