Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w związku z realizacją projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities, sfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone w załączniku.

Termin złożenia ofert: 24 stycznia 2022, godz. 16:00.

Zapytanie ofertowe /static/upload/store/OKST/zapytania/komputery/zapytanie_ofertowe_sprzet_komputerowy_BB.docx

Załącznik 1 /static/upload/store/OKST/zapytania/komputery/zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_sprzet_komputerowy.docx

Załącznik 2 /static/upload/store/OKST/zapytania/komputery/zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_sprzet_komputerowy(1).docx

Załącznik 3 /static/upload/store/OKST/zapytania/komputery/zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_sprzet_komputerowy.docx

Załącznik 4 /static/upload/store/OKST/zapytania/komputery/zalacznik_nr_4_-_projekt_umowy.docx

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA - Agnieszka Gajc, agnieszka.gajc@frdl.org.pl