FRDL Logo

POSZUKUJEMY TRENERÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna”

POSZUKUJEMY TRENERÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna” POWR.02.18.00-00-0017/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

FRDL Logo

POSZUKUJEMY DORADCÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna”

POSZUKUJEMY DORADCÓW w ramach projektu „Cyfryzacja nam nie straszna” POWR.02.18.00-00-0017/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego