26 listopada br. podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji pt. „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.fot: Nowiny

26 listopada br. podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji pt. „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.

Tegorocznym laureatem rankingu została Gmina Jasienica Rosielna. Drugie miejsce zajęła Gmina Kamień, a trzecie Gmina Solina. Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. – Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 10 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu – podkreśla Magdalena Kubik-Szczerba Kierownik zespołu ds. szkoleń w FRDL POST. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Patronat honorowy nad Rankingiem objął Wojewoda Podkarpacki. Patronat medialny nad Rankingiem objęła TVP3 Rzeszów. Partnerem wydarzenia jest Gazeta Codzienna „Nowiny”.

26 listopada br. podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji pt. „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.fot: Nowiny

Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018 zostały ogłoszone podczas konferencji, która odbyła się w ramach spotkania Forów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia. W czasie spotkania włodarzy omówione zostały zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, nieruchomości niezamieszkałych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy kwestie związane z przydomowymi kompostownikami. Spotkanie poprowadził Maciej Kiełbus ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich), autor i współautor szeregu artykułów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli JST – wójtów, burmistrzów, prezydentów, kierowników i pracowników wydziałów ochrony środowiska z woj. podkarpackiego.

26 listopada br. podczas zorganizowanej w Rzeszowie konferencji pt. „Najważniejsze zmiany znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego ogłosił wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2018.fot: Nowiny

Więcej informacji na www.frdl.rzeszow.pl